Pokrewne

Cytat


I rzekł człek do Wszechświata: "Panie, ja istnieję!". "Jednakże - odparł Wszechświat - ten fakt nie wkłada na mnie żadnych zobowiązań". Stephen Crane
Daj mi wytrwanie i sił wiele, Boże, w życiu, co będzie twórcze i szalone. Julian Tuwim (1894 - 1953)
Aczkolwiek mąż i żona śpią na tej samej poduszce, to mają jednak przecież sny różne. Przysłowie mongolskie
Do własnych ambicji nigdy się nie dorośnie. Stefan Pacek
Facta est grando et ignis - powstał grad i ogień.